วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ผลิตภัณฑ์ Hand made พร้อมมอบสู่สายตาคุณ


เราสามารถนำดอกไม้ประดิษฐ์จากถุงน่องที่สวยงาม มาเป็นของขวัญมอบให้กับคนที่พิเศษ เพื่อที่จะได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่ได้รับ เพราะของสิ่งนี้ นั้นทำมาจากความรู้สึกของผู้ให้เอง และสามารถนำมาเป็นอาชีพรองได้โดยการใช้เวลาว่างของคูณให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะ
โดยเรามีวิธีการทำง่ายๆๆมาแนะนำดังนี้

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550

ประวัติส่วนตัวของผู้จัดทำชื่อ นางสาว เจนจิรา มามี รหัส 47202490049 ตอนเรียน A1.

ชื่อที่เพื่อนเรียกขาน ซิน

เกิดวันที่ 15 มกราคม 2529 อายุได้ 21 ปี

ประวัติการศึกษา

จบจากมัธยมศึกษาต้น -ปลาย ที่จังหวัดราชบุรี

ปัจจุบันกำลังศึกษายู่ชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

**เตรียมอุปกรณ์**

อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ดอกไม้
  • ถุงน่องสีสดใส
  • ลวดสีต่างๆ
  • ด้าย
  • กรรไกร
  • เกสรดอกไม้สำเร็จรรูป
  • กระดาษผ้าพันก้าน(สีเขียว)
ดอกกุหลาบ

ขั้นตอนการประดิษฐ์ ดอกกุหลาบ

1.นำลวดสีแดงมาดัดให้เป็นวงกลมตามรูป โดยจะเหลือส่วนปลายไว้เล็กน้อย

2.นำถุงน่องสีแดงหรือสีต่างๆที่เราชอบ มาพันไว้กับลวดที่เราดัด เพื่อต้องการทำเป็นกลีบกุหลาบ3. เราก็จะเริ่มทำส่วนที่เป็นใบ โดยดัดลวดให้คล้ายกับใบของดอกกุหลาบให้มากที่สุด

4.หลังจากนั้นก็นำถุงน่องสี มาพันในลวดที่ดัดไว้ดังรูป4.จากนั้นก็นำกลีบดอกไม้ต่างๆ มาประกอบกัน
ก็จะได้ ดอกกุหลาบที่สวยงามดังนี้ ด้านล่าง